Scroll to Content

DINNER IN THE SKY® LATVIA tiešsaistes rezervācijas sistēmas noteikumi un nosacījumi.

DINNER IN THE SKY® tiešsaistes rezervācijas sistēmas lietošanas noteikumi un nosacījumi.

1. Interneta pasūtījumu sistēmas “Dinner in the Sky®” (turpmāk tekstā – interneta veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt šādiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā – noteikumi un nosacījumi):

2. “Dinner in The Sky®” tiešsaistes rezervēšanas sistēmu pārvalda uzņēmums Skyworld International OÜ (turpmāk tekstā – “Skyworld International”), kas reģistrēts 14700221, reģistrēts Igaunijā, Harju apriņķī, Harku pagastā, Tiskre ciematā, Puisniidu ceļš 2-5, 76916, e-pasts invoice@dinnerinthesky.ee.

3. Skyworld International nav pasākuma organizators.
Tiešsaistes rezervēšanas sistēma pārdod biļetes organizatora Skyworld Entertainment OÜ (turpmāk tekstā – organizators) vārdā, uz tā rēķina un uz tā rēķina; organizatora reģistrācijas numurs ir: 12960432, juridiskā adrese: Kopli 69C, Tallina. Skyworld International nav tiesību noteikt vai mainīt biļešu cenas vai pārdošanas noteikumus un nosacījumus, tostarp vietu sadalījumu jebkurā pasākumā; Skyworld International neizpērk vai neaizstāj biļetes un neatmaksā zaudētu, nozagtu, bojātu u. c. biļešu vērtību. Skyworld International nav atbildīga par jebkādu zaudējumu vai bojājumu atlīdzināšanu saistībā ar jebkuru pasākumu, tostarp par jebkādu saistībā ar jebkuru pasākumu nozaudētu priekšmetu vērtību. No biļetēm izrietošās tiesības un pienākumus nosaka un dara zināmus attiecīgā pasākuma organizators, un Skyworld International nekādā veidā nav atbildīga par šo tiesību un pienākumu saturu, izmaiņām, īstenošanu u. c..

4. Skyworld International nepārstāv pasākuma organizatorus, pasākuma izpildītājus vai jebkuru citu personu, kas ir atbildīga par šāda pasākuma organizēšanu, saturu, saistīto informāciju vai popularizēšanu. Par šiem jautājumiem ir atbildīga persona, kas organizē pasākumu un kuras dati ir norādīti Dinner in the Sky® tiešsaistes rezervācijas sistēmas tīmekļa vietnē, un kuras kontaktinformācija ir norādīta uz biļetes. Jebkuras pretenzijas saistībā ar pasākuma organizēšanu jāadresē tieši pasākuma organizatoram.

5. Pircējs saņems biļeti(-es) no tiešsaistes rezervēšanas sistēmas pēc tam, kad būs veikts maksājums par biļeti(-ēm) pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

6. Glabājiet biļetes drošā un drošā vietā. Tieša saules gaisma un karstums var sabojāt biļeti.

7. Skyworld International nav pienākuma atmaksāt vai atlīdzināt naudu par biļetēm to atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas gadījumā. Ja vien nav norādīts citādi, atpirkšanu vai naudas atmaksu veic pasākuma organizators.

8. Jebkāda Dinner in the Sky® tiešsaistes rezervēšanas sistēmas tīmekļa vietnes, tās satura un tajā ietverto datu izmantošana nelikumīgām darbībām vai biļešu pārdošanai vai tālākpārdošanai, reklāmas vai komerciāliem nolūkiem, vai jebkādiem citiem peļņu nesošiem mērķiem, tostarp biļešu starpniecībai, ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Skyworld International piekrišanas. Skyworld International ir tiesības pieprasīt no jebkura pircēja, kas ir pārkāpis iepriekš minēto nosacījumu, līgumsodu līdz 100 000 EUR par līguma pārkāpumu.

9. Ja tiek pārkāpti tiešsaistes rezervēšanas sistēmas lietošanas noteikumi un nosacījumi, Skyworld International ir tiesības vienpusēji anulēt tiesības izmantot interneta veikalu un/vai biļešu iegādes darījumus personai, kas izdarījusi šādu pārkāpumu.

10. Veicot jebkādas darbības tiešsaistes rezervēšanas sistēmas tīmekļa vietnē, pircējs apstiprina, ka:

1) persona ir vismaz 18 gadus veca un tai ir visas tiešās un netiešās likumīgās tiesības izmantot tiešsaistes rezervācijas sistēmu;

(2) tā ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas un jebkādas tiesības izmantot tiešsaistes LTS šīs juridiskās personas vārdā, un tam ir visi šīs juridiskās personas pienākumi;

3) attiecīgā persona ievēro visus tiešsaistes pasūtīšanas sistēmas lietošanas noteikumus un nosacījumus.

11. Ne Skyworld International, ne Rīkotājam nav pienākuma pārbaudīt, vai persona, kas izsniegusi Biļeti, ir persona, kas iegādājusies Biļeti, un neviens no tiem nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no iepriekš minētā. Ja pircējs, ieejot pasākumā, uzrāda izdrukātu biļeti, tiek uzskatīts, ka pircējs ir iekļuvis pasākumā, ja pircējs vispirms iesniedz organizatoram iespiesto biļetes kopiju skenēšanai.

Skyworld International patur tiesības mainīt tiešsaistes rezervēšanas sistēmas lietošanas noteikumus un nosacījumus, iepriekš publicējot attiecīgo informāciju/paziņojumu tīmekļa vietnē dinnerinthesky.lv. Attiecīgās izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta veikala tīmekļa vietnē.

13. Jebkuras pretenzijas par minētās tīmekļa vietnes organizāciju, saturu, kvalitāti, reklāmu utt. jāadresē pasākuma organizatoram.

14. Jebkuru strīdu, kas rodas saistībā ar Tiešsaistes rezervācijas sistēmas tīmekļa vietni, izšķir Harju apgabaltiesa saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un Igaunijas Republikas tiesību aktiem.

15. Skyworld International nevar apskatīt kartes informāciju, kas saistīta ar pircēju veiktajiem darījumiem. Lai pabeigtu darījumu, pircējs tiks novirzīts uz drošu banku karšu centra vidi. Maksājuma laikā kartes izdevējs kartes datus ievada Kartes centra servera datubāzē, un visi ar darījumu saistītie dati arī tiek ievadīti Kartes centra serverī. Skyworld International nav atbildīga par kartes datu precizitāti vai neprecizitāti. Lai novērstu viltošanu, Skyworld International var uzraudzīt pircēju IP adreses, lai atklātu, ka no vienas IP adreses vai dažādu saņēmēju vārdā tiek izmantotas dažādas kartes. Aizdomu par krāpšanu gadījumā Skyworld International informēs banku.

16. Aizdomu par krāpšanu ar karti gadījumā Bankai ir tiesības apturēt darījuma veikšanu, kamēr tiek veikta izmeklēšana, vai anulēt visu darījumu. Ja banka paziņo Skyworld International par darījuma izmeklēšanu, Skyworld International nedrīkst izsniegt preces, kamēr izmeklēšana nav pabeigta.

17. Kad tiek pieprasīta kartes informācija, tiek izmantots MasterCard drošības kods un Visa sistēmas verifikācijas kods.

18. Noteikumi un nosacījumi stājas spēkā brīdī, kad tos akceptē Pircējs, un ir spēkā visu tiesisko attiecību starp Pircēju un Skyworld International pastāvēšanas laiku; attiecīgie noteikumi un nosacījumi regulē visas attiecības. Pircējam ir tiesības atteikties no šiem noteikumiem un nosacījumiem 14 dienu laikā pēc to pieņemšanas.

19. Pircējs piekrīt saņemt no Skyworld International paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

20. Ja pircējs atsakās no līguma, Skyworld International ir pienākums atmaksāt biļetes cenu, atskaitot pakalpojuma izmaksas un komisijas maksu. Ja pircējs atceļ lidojumu, Skyworld International ir tiesīga no atmaksājamās summas ieturēt biļetē norādīto komisijas maksu.

21. Ja maksājums ir veikts ar bankas karti, vienīgais veids, kā anulēt darījumu, ir nosūtīt bankai paziņojumu ar darījuma informāciju. Pieteikumā jānorāda arī atcelšanas iemesls. Maksājuma atgriešanai nevar izmantot citus kanālus. Kartes īpašnieks tiks rakstiski informēts par darījuma atcelšanu tikai tad, ja preces ir atdotas atpakaļ un darījums atcelts, pamatojoties uz pircēja rakstisku iesniegumu.

22. Par biļeti samaksātās maksas atmaksāšanas gadījumā atmaksājamā summa tiek samazināta par administrēšanas, piegādes un papildu izdevumiem.

23. Visi atcelšanas un izmaiņu pieteikumi ir jāiesniedz vienu nedēļu pirms pasākuma.
24. Sacensības traucēs vējš, kura ātrums pārsniedz 15 metrus sekundē, un negaiss. Neierašanās gadījumā ēdiens tiks pasniegts lejā, atpūtas zālē, un visi viesi saņems dāvanu kuponu Dinner in the Sky tādā pašā vērtībā, kāda ir neierašanās gadījumā.

25. Ja laikapstākļu dēļ lifta darbība tiek pārtraukta, viesiem, kuri lifta laikā pavadīja mazāk nekā pusi no lifta darbības laika, tiks izmaksāta kompensācija – dāvanu kupons 50 % apmērā no pārtrauktās lifta darbības vērtības.